Ing. Dušan ŠOLTÝS

Vypracovanie znaleckých posudkov

Vypracovanie znaleckých posudkov v oblasti realít

byty

rodinné domy

nebytové stavby

prevádzkové a administratívne budovy

pozemky

SLUŽBY

ČINNOSŤ

Výkon činnosti stavebného dozoru, podľa § 46b Zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon

Výkon činnosti stavbyvedúceho, podľa § 46a Zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon

Vypracovanie rozpočtov a cenových kalkulácií pozemných stavieb s použitím CENKROS PLUS

© 2018 - Ing. Dušan ŠOLTÝS