Ing. Dušan ŠOLTÝS

Vypracovanie znaleckých posudkov

Vypracovanie znaleckých posudkov v oblasti realít

byty

rodinné domy

nebytové stavby

prevádzkové a administratívne budovy

pozemky

SLUŽBY

  • Odhad hodnoty nehnuteľností na účel hypotekárnych úverov, vysporiadania bezpodielového a podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
  • Odhad všeobecnej hodnoty nájmu za užívanie nehnuteľností
  • Odhad všeobecnej hodnoty vecných bremien – práva prechodu a prejazdu, právo stavby na cudzom pozemku, právo doživotného užívania nehnuteľností a iné
  • Zápis rozostavaných stavieb do katastra nehnuteľností
  • Výpočet spoluvlastníckych podielov priestorov v novostavbách, pre zápis do katastra nehnuteľností

ČINNOSŤ

Výkon činnosti stavebného dozoru, podľa § 46b Zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon

Výkon činnosti stavbyvedúceho, podľa § 46a Zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon

Vypracovanie rozpočtov a cenových kalkulácií pozemných stavieb s použitím CENKROS PLUS

  • Novostavby
  • Rekonštrukcie
  • Adaptácie a modernizácie
© 2018 - Ing. Dušan ŠOLTÝS